VCA* en PBM


VCA*  Gecertificeerd 

Veiligheid is een belangrijk begrip. 
Schuurman Bestrating is zich terdege bewust van de gevaren die er kunnen zijn bij uit te voeren werkzaamheden. Om ook onze medewerkers hier op een goede manier mee om te laten gaan is Schuurman Bestrating  in 2011 het traject van Veiligheidscertificering ingegaan.

Schuurman Bestrating zal zich in maart 2012  VCA-gecertificeren. Echter ook na deze certificering zullen wij alert blijven, wat betekent dat medewerkers scholing krijgen en dat wij o.a  werkplekinspecties houden bij opdrachten. 

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Straatmakers Schuurmanbestrating VCA Vol gecertificeerd
Oppermannen Schuurmanbestrating VCA gecertificeerd
Grondwerkers VCA gecertificeerd

 

PBM » Persoonlijke beveiligingsmiddelen

Werken moet voor iedereen zo veilig mogelijk zijn. 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn daarom erg belangrijk en veelal wettelijk verplicht. 

Schuurman Bestrating verplicht en biedt aan iedereen die werkzaam is op locatie persoonlijke beveiligingsmiddelen aan.